Něco o mně
O akupunktuře
Použití akupunktury
Úvod
Na co se připravit
Ceník
Akupunktura pro zdraví
Jak se objednat
Vezměte své zdraví do svých rukou
Vaše zkušenosti
Ke stažení
Kontakt: MUDr. Peter Mikula, tel. 776885912, email: mikula@akupunkturaprozdravi.cz
Odkazy
Ke stažení
S laskavým svolením JUDr. Reginy Soukupové a ve spoluprácí s MUDr. Petrem Kundrátem dávám všem zájemcům o tradiční akupunkturu k dispozici elektronickou verzi jediněčného díla české akupunktury:
Dávám zde ke stažení práci MUDr. Petra Kundráta Vybrané kapitoly z tradiční akupunktury. Autor souhlasí s volným šířením svého textu zdarma. Plní tím slib dědicům MUDr. Václava Kajdoše (1922-1990) jako poděkování za to, že oni souhlasili s volným šířením jeho učebnice Základy tradiční akupunktury.
Toto je anglická verze práce MUDr. Petra Kundráta "Akupunktura osmi mimořádných drah". Jedná se o téměř totožný text s osmou kapitolou jeho práce "Vybrané kapitoly z tradiční akupunktury" (dostupné ke stažení na těchto stránkách), doplněný o kasuistiky.

This is the English version of the work by Dr. Peter Kundrat "Acupuncture of eight extraordinary channels." It is almost identical to the text of the eighth chapter of his thesis "Selected Chapters from traditional acupuncture" (available for download on this site), supplemented with case studies.
Existuje jen málo knih, které popisují akupunkturu jako metodu léčby, která je založená na energetické regulaci akupunkturních drah. V české literatuře je tento nedostatek ještě zjevnější. Při svém studiu jsem narazil na jedinečné dílo japonské akupunktury, které srozumitelnou cestou popisuje principy akupunktury a jejich praktické využití. Zde je k dispozici český překlad této krásné knihy.
MUDr. Václav Kajdoš - Základy tradiční akupunktury
MUDr. Petr Kundrát - Vybrané kapitoly z tradiční akupunktury
Mistr Shudo Denmei - Úvod do meridiánové terapie
MUDr. Peter Kundrat: Acupuncture of Eight Extraordinary Channels (Meridians)
počítadlo.abz.cz